Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     - DECYZJA NR 235 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych i administracji korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń urzę    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

- DECYZJA NR 235 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych i administracji korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń urzę

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam ponownie decyzję - DECYZJA NR 235 MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie
zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw
wewnętrznych i administracji korzystania z niektórych pomieszczeń i
urządzeń urzędów obsługujących organy podległe ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych i porozumienie z KGP z 2015 roku z 19 listopada 2015
roku.


Pozdrawiam!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

link do dokumentów:

DECYZJA NR 235 MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2002 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/DECYZJ~1.DOC

 Porozumienie z KGP z 2015 roku z 19 listopada 2015
roku.

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Porozumienie%20o%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20z%20KGP%20skan%20orygina%C5%82u.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET