Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ROCZNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE KOŁA SEiRP w SOPOCIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ROCZNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE KOŁA SEiRP w SOPOCIE

ROCZNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE KOŁA SEiRP w SOPOCIE

W dniu 14 kwietnia br. Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Sopocie zorganizował roczne zwyczajne zebranie koła. Zebraniu przewodniczył za aprobatą zebranych Prezes Koła Andrzej Kurszewski. Na wstępie przywitano zaproszonego gościa V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP kol. Jarosława Fikusa. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów zmarłych w ostatnim  okresie czasu. W następnej części spotkania podjęto temat osób zapisanych do naszej organizacji a nie wywiązujących się z obowiązków statutowych tzw. ,,martwych dusz". Zebrani jednogłośnie wypowiedzieli się o usunięciu tych osób szeregów członków Koła.

Przyjemnym momentem spotkania było wręczenie przez V-ce Prezesa ZOW J. Fikusa i Prezesa Koła w Sopocie A. Kurszewskiego listów gratulacyjnych i upominków jubilatom, którzy ukończyli 75 i 85 lat - Kazimierzowi PIEPKE, oraz Kazimierzowi CHABROWSKIEMU.

Spotkanie było wspaniała okazją do wspólnego świętowania z jubilatami ich jubileuszy.

 

Tekst: Andrzej Kurszewski 

zdjęcia: Kazimierz Czabrowski 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET