Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Pismo FSSM RP do Prezydenta R.P. dot. uchwalonej ustawy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pismo FSSM RP do Prezydenta R.P. dot. uchwalonej ustawy

- W dniu 19 grudnia 2016 r Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wystosowała pismo do Prezydenta R.P. dot. uchwalonej ustawy.

link do pisma:

cz.1:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/zzzzzzzzzzzzzzz%20%20%20%20%20PIMO%20DO%20PREZYDENTA%20%20RP%20%20%20%20(%20%201%20%20%20).pdf

cz.2

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/zzzzzzzzzzzzzzz%20%20%20%20%20PIMO%20DO%20PREZYDENTA%20%20RP%20%20%20%20(%20%20strona%20%202%20%20%20%20).pdf

- W dniu 20 grudnia 2016 r Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP opublikowała analizę skutków prawnych uchwalonej ustawy zmniejszającej świadczenia emerytalno - rentowe

link do analizy:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz%20%20%20%20%20%20%20%20%20Skutki%20prawne%20zmian%20w%20ustawie.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET