Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     PROPOZYCJA PRACY DLA EMERYTOWANYCH POLICJANTÓW    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

PROPOZYCJA PRACY DLA EMERYTOWANYCH POLICJANTÓW

Szanowny Panie, zwracam się do Pana w imieniu firmy Votum S.A.


Od wielu lat współpracujemy z emerytowanymi Policjantami i bardzo cenimy sobie naszą współpracę.
W chwili obecnej poszukujemy kandydatów do pracy w województwie Zachodniopomorskim i Pomorskim.
Votum S.A. jest największym w Europie Środkowo -Wschodniej podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Doświadczenie zdobyte podczas pracy w Policji pozwala emerytowanym Policjantom realizować się współpracując z nami oraz osiągać bardzo dobre wyniki, a co za tym idzie satysfakcjonujące profity.
W związku z powyższym zwracam się do Pana o przekazanie mojego kontaktu dla emerytowanych Policjantów, którzy są zainteresowani podjęciem pracy lub zorganizowanie spotkania, na którym mógłbym przedstawić Państwu szczegóły zatrudnienia.
Czekając na odpowiedź
Z wyrazami szacunku
--
Woźniak Arkadiusz
Dyrektor Regionalny Votum S.A.
tel. 609 638 666
arkadiusz.wozniak@votum-sa.pl
VOTUM S.A.
ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000243252
NIP: 899-25-49-057
Regon: 020136043
Kapitał zakładowy: 1 200 000 zł
W oparciu o wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań, profesjonalizm i etykę pracy, przekładające się na wzrost wartości naszej firmy, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom, Akcjonariuszom, Pracownikom i Współpracownikom.
Cele te realizujemy dzięki silnej pozycji i rozpoznawalnej marce, które dają nam możliwość negocjowania z największymi ubezpieczycielami, jak równy z równym.
 


Projekt i wykonanie: InforpolNET