Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjoinariuszy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjoinariuszy

link do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy.

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Dz_U_2005_nr_86_poz_734%20Rozporz%C4%85dzenie%20MSWiA%20w%20sprawie%20warunk%C3%B3w%20podwy%C5%BCszania%20emerytur.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET