Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 7(109) Lipiec 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 7(109) Lipiec 2021

SPIS TREŚCI


Od Redaktora……………….………………………………………………………............. 4
Życzenia Komendanta Głównego Policji …………………………………………………. 5
Dziennik Gazeta Prawna. Dezubekizacja naruszyła prawa człowieka ………………….. 6
Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ……………………………………………. 7
Informacja SEiRP …………………………………………………………………………. 11
Ekwiwalent. Nowe fakty .…………………...……………................................................... 16
List posła Andrzeja Rozenka ………………..………..……………….......................….... 34
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...…………… 40
Infoteka nr 48 ……………………………………………………………………………… 41
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku

Koło w Kościerzynie ………………………………………………………………… 46

Zarząd Oddziału Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Koło w Opocznie ……………………………………………………………………. 48

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie

Koło w Leżajsku …………………………………………………………………...... 52
Koło w Rzeszowie …………………………………………………………………… 53
Koło w Stalowej Woli ……………………………………………………………..... 55
Koło w Tarnobrzegu ………………………………………………………………… 58
Nekrologi

Jerzy Krawczyk ……………………………………………………………………... 60

Ks. Jan Kot ………………………………………………………………………....... 62
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...………… 63
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 134 ……………………………...…..…………..… 68

Zródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu (pdf):

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Biuletyn%207%20(109)%20Lipiec%202021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET