Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zmarł Kazimierz Borkowski wieloletni członek Koła SEiRP w Kościerzynie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zmarł Kazimierz Borkowski wieloletni członek Koła SEiRP w Kościerzynie

Zmarł Kazimierz Borkowski wieloletni członek Koła SEiRP w Kościerzynie

W dniu 15 czerwca 2017 r. zmarł w wieku 86 lat starszy sierżant sztabowy w stanie spoczynku

Kazimierz Borkowski.

Kol. Kazimierz. Borkowski w ponad 25 letnim okresie służbę pełnił pionie prewencji MO pracował

na Posterunkach: Pogódki, Stara Kiszewa, Liniewo oraz Lipuszu gdzie przez 18 lat był

Komendantem i z tą miejscowością związał się do końca. Po przejściu na emeryturę zaangażował się

w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności oraz środowiska emeryckiego za swą aktywna

postawę został wybrany Prezesem Banku Spółdzielczego w Lipuszu, wieloletnim Radnym Gminy

Lipusz, działacz Koła Łowieckiego. Za całokształt pracy zawodowej i działalności społecznej

odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Ziemi

Gdańskiej oraz odznaczeniami resortowymi i instytucji samorządowych. W 2001 r. włączył się

aktywnie w powstanie Oddziału kościerskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KWP w

Gdańsku oraz w 2008 r. Koła SEiRP w Kościerzynie za działalność społeczną na rzecz środowiska

emerytów i rencistów policyjnych odznaczony odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem oraz

Medalem „XXV Lat Stowarzyszenia

W dniu 17.06.2017 r. w uroczystościach pogrzebowych Kazimierza Borkowskiego na cmentarzu

parafialnym w Lipuszu brali udział członkowie Koła SEiRP w Kościerzynie z prezesem Romanem

Jereczek.

 

Cześć Jego Pamięci

ZK SEiRP w Kościerzynie

 

                                                                        

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET