Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Apel w sprawie ofiar "ustawy dezubekizacyjnej" "Nie możemy milczeć"     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Apel w sprawie ofiar "ustawy dezubekizacyjnej" "Nie możemy milczeć"

Treść apelu: 
Warszawa 22 sierpnia 2017r. 

Apel b. szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy 
Od 1 października emeryci i renciści służb mundurowych oraz ich rodziny zostaną objęci nowymi przepisami, które rząd nazywa „ustawą dezubekizacyjną". Każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej  Ludowej (nazywanej w ustawie „państwem totalitarnym"), będzie miał drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracował potem dla wolnej Polski. 
Ci, którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa. 
Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z rodzinami. 
Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez 
Prezydenta RP. Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych w III RP oraz 
zdecydowanych zastrzeżeń prawników co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej. 
Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące istotne funkcje w strukturach bezpieczeństwa z ich personelem pomocniczym, pracownikami administracji oraz członkami rodzin, którzy często - jak np. rodziny oficerów wywiadu - nie wiedzieli, jakie obowiązki wykonują ich bliscy. 
Ustawa podważa zaufanie do państwa, dowodząc, że może ono w każdej 
chwili wycofać się ze zobowiązań podjętych wobec osób, które przeszły 
już na rentę czy emeryturę i nie mogą tego stanu zmienić. 
Wprowadzeniu ustawy towarzyszy kłamliwa propaganda, nazywająca objętych nią funkcjonariuszy „oprawcami" i podająca fałszywe kwoty ich rzekomo ogromnych świadczeń. 
Z informacji zebranych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia. 
W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest 
milczenie przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i 
refleksji z ich strony. 
Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane 
regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów. 

Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne 
wzywamy do interwencji w tej sprawie. 


Chociaż zdaniem większości z nas niesprawiedliwe przepisy powinny zostać wycofane w całości, wzywamy by w pierwszym rzędzie dokonać przynajmniej korekty podjętych już decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu. 
Są to osoby bezradne, często chore. Nie są w stanie podjąć pracy, a 
wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie na 
śmierć. 
Wzywamy też opozycję do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i 
deklaracji, że po wyborach cofnie przepisy uderzające w mundurowych 
emerytów, rencistów oraz ich rodziny. 
Milczenie oznaczać będzie nie tylko zgodę na to, że władza może zrobić z obywatelem, co tylko jej się podoba, lecz także zgodę na wynikające z 
tego ludzkie tragedie, na utratę zaufania do własnego kraju, a w 
konsekwencji - dystansowanie się do niego i osłabianie go. 
Politykom władzy, tym którzy ulegli propagandzie, a także tym, którzy 
milczą, bo myślą, że ich to nie dotyczy, przypominamy: dziś oni, ale 
jutro na ich miejscu możecie się znaleźć Wy. 

Paweł Białek - wiceszef ABW 2007-12 
Krzysztof Bondaryk- szef ABW 2007-14 
Wojciech Brochwicz- prawnik 
Marek Chmaj- prawnik 
Zdzisław Czarnecki- szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 
Wojciech Czuchnowski- dziennikarz 
Zbigniew Ćwiąkalski - prawnik 
Marek Dukaczewski- b. szef WSI 
Krzysztof Dusza - wiceszef SKW 2007-15 
Henryk Jasik - szef wywiadu UOP 1990-95 
Jacek Kondracki - prawnik 
Andrzej Kratiuk -prawnik 
Andrzej Milczanowski - szef UOP 1990-92, szef MSW 1992-95 
Piotr Niemczyk - szef Zarządu Wywiadu UOP 
Janusz Nosek- szef SKW 2008-12 
Jan Ordyński- dziennikarz 
Piotr Pytlakowski- dziennikarz 
Adam Rapacki- b. szef CBŚ 
Andrzej Rozenek- dziennikarz 
Waldemar Skrzypczak - b. dowódca wojsk lądowych, wiceszef MON 2012-13 
Piotr Stasiński- dziennikarz 
Jan Widacki- prawnik 
Paweł Wojtunik- b. dyrektor CBŚ, szef CBA 2009-15 
Rober Zieliński - dziennikarz 
Jacek Żakowski- dziennikarz 
Edyta Żemła- dziennikarka 

źródło:https://wyborcza.pl/7,75398,22260920,apel-bylych-szefow-sluzb-prawnikow-i-dziennikarzy-w-sprawie.html


Projekt i wykonanie: InforpolNET