Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 11(101) Listopad 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 11(101) Listopad 2020

SPIS TREŚCI

Od Redaktora………………………………………………………………………………. 4
Zarząd Główny

Świadczenie uzupełniające-korespondencja z ZER MSWiA …….………………….. 5

ZER MSWiA–wnioski, prośby, postulaty–deklaracje ……………………………….. 6
Ekwiwalent. Aktualizacja …………………………….……………...………...…….. 7
Podjęcie z zawieszenia postępowania przeciwko ZER MSWiA. Wzór wniosku .…. 22
Pytanie prawne RPO do SN………………………………………………...……… 28
List Andrzeja Rozenka ………………..…………………………………………………… 31
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………………………………… 33
Infoteka 40 …………………………………………………………………………………. 34
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Plebiscyt Dziennika Zachodniego ………………………………………………….. 59
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło w Tarnobrzegu, Listopad miesiącem pamięci o zmarłych ………………….... 63
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu
Koło w Lubaniu …………………………...………………………………………... 66
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...………….. 70
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 126 ……………………………...…..………….…... 75

żródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2011%20(101)%202020.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET