Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 roku, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 roku, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 roku, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18

zostało zamieszczone stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 roku, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18.

Stanowisko sprowadza się do stwierdzenia, że:

1) art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (aktualny tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 288 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U., poz. 2270) - jest zgodny z art. 2 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. powołanej w punkcie 1., dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

3) art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. powołanej w punkcie 1., dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

4) art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. powołanej w punkcie 1., dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

5) art. 1 pkt 4, pkt 6-7 i art. 2 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2 Konstytucji;

6) w pozostałym zakresie, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, postępowanie podlega umorzeniu, z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

Treść stanowiska na stronie TK

link do pobrania dokumentów:

pytanie prawne SO do TK:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/pytanie%20prawne%20do%20TK.pdf

stanowisko Sejmu RP:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/stanowisko%20sejmu.pdf

stanowisko Prokuratora Generalnego RP:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Stanowisko%20Prokuratora%20Generalnego%20P_4_18_pg_2020_03_06_ADO2.pdf

źródło dokumentów:

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET