Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 8 Miastko    /     Zebranie sprawozdawcze koła nr 8 SEiRP w Miastku.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze koła nr 8 SEiRP w Miastku.

Zebranie sprawozdawcze Koła nr 8 SEiRP w Miastku.

 

 

 

W dniu 09 lutego 2016 roku w świetlicy Komisariatu Policji w Miastku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła nr 8 SEiRP w Miastku.

W zebraniu z ramienia Zarządu Okręgowego w Słupsku udział wziął kol. Leszek Orkisz.

W trakcie zebrania Prezes Koła nr 8 w Miastku kol. Czesław Mazella złożył sprawozdanie z pracy Zarządu Koła nr 8 w Miastku za 2015 rok. Przedstawił projekt pracy Zarządu Koła nr 8 w Miastku na 2016r. Skarbnik Koła nr 8 w Miastku kol. Eugeniusz Borhardt przedstawił sprawozdanie finansowe Koła nr 8 za 2015 rok oraz preliminarz wydatków na 2016 rok. Członek Komisji Rewizyjnej kol. Zdzisław Toczyński przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Koła nr 8 SEiRP w Miastku.

Przedstawione przez ww osoby sprawozdania i projekty pracy na 2016 r. poddano pod głosowanie. Zebranie jednogłośnie podjęło uchwały o przyjęciu: - sprawozdania z działalności Koła nr 8 w Miastku za 2015 rok, - sprawozdania finansowego Koła nr 8 za 2015 rok, - sprawozdania Komisji Rewizyjnej, - preliminarza budżetowego i planu pracy Zarządu Koła nr 8 na 2016 rok.

Na koniec przeprowadzono rozmowy o bieżącej sytuacji Koła nr 8 jak i sytuacji w Naszym Okręgu. 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET