Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 6(108) Czerwiec 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 6(108) Czerwiec 2021

SPIS TREŚCI
Od Redaktora …………..….………………………………………………………...............….. 4
Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie z 16.06.2021 w/s P10/20 ……….…………………..…… 5
Korespondencja z ZER MSWiA ………………………………………………………...…..… 11
Ekwiwalent. NSA pracuje pełną parą – kolejne wyroki …………..………...……………........ 15
Wyrok NSA z 15.06.2021 ………….…………………..………………………………….. 16
Wzór zażalenia na zawieszenie postępowania przez WSA…….…………………..……… 32
Zbiórka „Dla Józefy”. Podsumowanie …………………………………………….…..…...….. 43
Działalność SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego…...….…….….…..……………… 45
List posła Andrzeja Rozenka………………..………..……………….......................…............ 46
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...……………....... 49
Infoteka nr 47 ………………………………………………………………………………….. 50
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...…...….….… 124
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 133 ……………………………...…..…………..…...... 129

 

żródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%206(108)%202021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET