Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Stanowisko ZG NSZZP wobec projektu ustawy dezubekizacyjnej.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Stanowisko ZG NSZZP wobec projektu ustawy dezubekizacyjnej.

Na stronie internetowej ZG NSZZP opublikowano list otwarty do Prezydenta RP oraz wniosek o pilne spotkanie Prezydium ZG NSZZP z Prezesem PIS i Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji a także Pisma ZG NSZZP do  Marszałka Sejmu i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

List otwarty do Prezedenta R.P.

https://www.nszzp.pl/aktualnoci/7129-list-otwarty-do-prezydenta-rp

Wnioski o spotkanie z Prezesem PIS i Przewodniczącym Sejmowej Komisji SWiA

https://www.nszzp.pl/aktualnoci/7128-wnioski-o-spotkanie-prezydium-zg-nszz-p-z-prezesem-pis-i-asw

Pismo ZG NSZZP do Marszałka Sejmu.

https://www.nszzp.pl/aktualnoci/7127-pismo-zg-nszz-p-do-marszaka-sejmu

Pismo ZG NSZZP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwołanie posiedzenia Forum Dialogu Społecznego.

https://www.nszzp.pl/aktualnoci/7126-pismo-do-mswia-o-zwoanie-posiedzenia-forum-dialogu-spoecznego


Projekt i wykonanie: InforpolNET