Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     KOMUNIKAT Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z dnia 09 stycznia 2017 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

KOMUNIKAT Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z dnia 09 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
z dnia 09 stycznia 2017 r.


Od stycznia 2017 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2016 rok stosownego wniosku zawierającego informację:
1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
2. Numer rejestracyjny OPP w KRS: 0000043188         

                 

                                                                               /Zdzisław Czarnecki/


Projekt i wykonanie: InforpolNET