Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Przerażająca skala bezprawia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Przerażająca skala bezprawia

Dzień dobry!

 Polecam uwadze Państwa materiał który zamieściliśmy na naszej stronie 
 internetowej:  https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

 

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Przerażająca skala bezprawia

Prezentujemy statystyki sądowe spraw zalegających w sądach okręgowych i apelacyjnych o wysokość emerytur i rent policyjnych radykalnie obniżonych /w przeważającej liczbie przypadków po raz drugi / na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, nazwanej ustawą represyjną ze względu na dramatyczne skutki dla kilkudziesięciu tysięcy osób. Informacja składa się dwóch zestawień ilustrujących bieg spraw w sądach okręgowych (tabela nr 1) i sądach apelacyjnych (tabela nr 2). Wszystkie dane zostały pobrane z oficjalnych stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych.

Zestawienie danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów okręgowych.

Sądy okręgowe - Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych o wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji Wywiadu, służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin............

źródło: (pełen tekst)  skopiuj i wklej do przeglądarki

https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe


Projekt i wykonanie: InforpolNET