Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 12(102) Grudzień 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 12(102) Grudzień 2020

Biuletyn Informacyjny Nr 12(102) Grudzień 2020

SPIS TREŚCI

Apel Prezesa ZG SEiRP o wsparcie zbiórki elektronicznej……………………...………...… 4
Od Redaktora ..……………………………………………………………………...............… 5

Zarząd Główny

Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ………………………………….... 7

Świadczenie uzupełniające ………………………………………..…………………... 8

Uchwała Sadu Najwyższego z 16.09.2020 ………….………………………………. 13

Pytanie prawne RPO do SN dot. służby w pionie łączności ……...………...……….. 15

Apel do Łącznościowców ……………………………………………………...……. 18

Konferencja dot. sytuacji prawnej emerytów mundurowych…………………...….... 25

Ekwiwalent. Dwa wyroki WSA. Oferta bezpłatnej pomocy prawnej ………...……... 27

Quo Vadis, Policjo! ........................……………………………………………..…… 28

Wystąpienie RPO do Prokuratury Krajowej ws. sędziego I. Tuleyi ……………..….. 30

List posła Andrzeja Rozenka……………….………..……………………………………… 37


Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...…………........ 41
Infoteka 41 ………………………………………………………………………………..…. 42
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...…..…………….… 63
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 127 …………………………..…..………….……...... 68

żródło:   https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu w formacie pdf:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Biuletyn%2012%20(102)%202020.pdf

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET