Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Kwiecień 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Kwiecień 2020

Biuletyn Informacyjny Nr 4(94). Kwiecień 2020

SPIS TREŚCI


Od Redaktora ..……………….…………………………………………..………………...…. 4


ZARZĄD GŁÓWNY
Podaruj 1% podatku dochodowego. Apel Prezesa ZG ..……………………………… 5
Trybunał Konstytucyjny. Zmiana terminu rozprawy .…………………...…………... 11
Naczelny Sąd Administracyjny. Analiza wyroków ………………………………….. 13
Ekwiwalent. Aktualności ……………….........…………………………………….… 23
Apel Prezesa ZG do Członków i Sympatyków. Podziękowania .....………………..... 24
List Andrzeja Rozenka …………………………………………………............……. 31
Medialny Punkt Kontaktowy…….………………………………...………...……..... 33
Apel ZBF SOP ………………………...……………………………………………... 34
Protest Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych ………………………………... 35
Infoteka 33 …………………………………………………………………………… 37


KORESPONDENCI NAPISALI


ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW KATOWICACH
„Sąd zmasakrował ustawę dezubekizacyjną” …..……………………………………. 45
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW OLSZTYNIE
Koło przy WSPol ………………………………………………………………….…. 49
Koło w Lidzbarku Warmińskim …………………………………......………………. 50
Pożegnanie Komendanta Powiatowego w Mrągowie ..……………………………… 53
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW RZESZOWIE
Koło w Lubaczowie .………………………………………………………………… 56


Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...……...…………… 58
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 119 …………………………………….………….…. 61

link do pobrania biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%204(94)2020.pdf

źródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%204(94)2020.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET