Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego w Słupsku

                          23 kwietnia 2013 roku odbyło się, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu  kol. Leszka Orkisza, plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku wieńczące okres  zebrań sprawozdawczych  kół terenowych okręgu  słupskiego. Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele   Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych  którego członkiem jest również Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych okręgu  Słupskiego.

Po uczczeniu minutą ciszy członków którzy w między czasie odeszli na „wieczną służbę” wysłuchano sprawozdań:  Zarządu Okręgowego z realizacji zadań w 2012 roku, sprawozdania finansowego  oraz  sprawozdania Komisji Rewizyjnej a także  informację z działalności  rzecznika prasowego. Po przedstawieniu zamierzeń wynikających z planu pracy na 2013 r członkowie Zarządu Okręgowego w drodze uchwał zatwierdzili przedstawione sprawozdania oraz udzielili absolutorium za 2012 r a także przyjęli plan pracy na 2013 rok.

Stowarzyszenie w okręgu słupskim na koniec 2012 roku liczyło 733 /w tym 26 seniorów  i 36  wspierających/ członków skupionych w 9 kołach terenowych. Najwięcej członków liczą koła ze Słupska nr. 1 – 103 członków i nr. 2 – 216, natomiast najwięcej przyjęć bo 14 odnotowało koło nr 3 skupiające emerytów i rencistów ze Szkoły Policji.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Okręgowy zorganizował 2 spotkania rekreacyjne na terenie Ośrodka Wczasowo- Rehabilitacyjnego  „Arka” w Jarosławcu, w których uczestniczyli również członkowie kół z regionu gdańskiego oraz wycieczkę do Krakowa, Wieliczki i  Zakopanego połączoną z  wyjazdem na Słowacje. Reprezentacja strzelców z powodzeniem i z sukcesami uczestniczyła w zawodach strzeleckich zdobywając liczne puchary w tym puchar Prezesa Zarządu Głównego SEiRP.

W trakcie dyskusji poruszano sprawy  pozyskiwania nowych członków, opłacania składek członkowskich oraz kwestie przekazywania 1% odpisu podatku na rzecz Stowarzyszenia jako OPP. Z niepokojem w środowisku emeryckim  obserwowana jest próba ograniczenia wysokości odpisu ( z 0,5% do 0,25%) na fundusz socjalny co zobligowało zarządy kół do zbierania podpisów sprzeciwu przeciw tym zamierzeniom.

Uczestnicy plenarnego posiedzenia z uznaniem ocenili fakt uruchomienia strony internetowej Zarządu Okręgowego w Słupsku umożliwiającej szybsze zamieszczanie informacji dotyczących bieżących spraw oraz propagującej  dokonania poszczególnych kół.

Plenarne posiedzenie zakończono wspólnym obiadem w restauracji „Adamek” w Słupsku.

 

 

                                                                                      Rzecznik Z.O. w Słupsku

                                                                                           Henryk Znaniecki

 

 

Słupsk: 25.04.2013 r

                       

 

 

                       

  Minuta ciszy ku czci zmarłych członków
Minuta ciszy ku czci zmarłych członków
 
 
 
 
  Wystąpienia gości
Wystąpienia gości
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET