Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE

 

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój w Sopocie SEiRP Koło

Sopot zorganizowało zebranie połączone ze spotkaniem integracyjno-świątecznym. W spotkaniu

udział wzięli członkowie Koła oraz zaproszeni goście :Komendant Miejski Policji w Sopocie insp.

Piotr Bolin i jego zastępca podins. Michał Biedrawa, ks. kanonik mgr lic. Dariusz Ławik,

  Proboszcz Para Złota Karczma,Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jan

Pietruszewski oraz Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Jarosław Fikus.

Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w Sopocie kol. Andrzej Kurszewski, który na wstępie powitał

zaproszonych gości i pozostałych uczestników spotkania. Uczczono chwilą ciszy zmarłych w

ostatnim okresie członków Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał kanonik mgr lic. Dariusz Ławik,

przekazując wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe oraz na Nowy Rok. Po przekazaniu opłatków,

uczestnicy spotkania przystąpili do dzielenia się nim z wszystkimi oraz składali sobie wzajemnie

życzenia.Prezes Koła złożył sprawozdanie z działalności w bieżącym roku, przekazał również

informacje z bieżących prac SEiRP Koła w Sopocie, jednocześnie przedstawił zmiany osobowe które

nastąpiły w ZG SEiRP w Warszawie, podczas VIII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP które odbyło

się w dn. 25-27 10.2018 w Płońsku. Z uwagi na zbliżający się okres realizacji indywidualnych

rozliczeń podatkowych za rok 2018, omówił potrzebę stałej realizacji zbiórki 1% podatku na rzecz

SEiRP, jako Organizacji Pożytku Publicznego. Jednocześnie przekazał obecnym członkom Koła

plany wycieczkowe które będą realizowane w roku 2019.

Po omówieniu spraw organizacyjnych przystąpiono do wręczania wyróżnień członkom

Stowarzyszenia.

Osoby które bardzo angażują sie w działalność Koła zostali wyróżnieni: Odznaką "Za wybitne

osiągnięcia dla SEiRP"; Odznaką "Za zasługi dla SEiRP"; oraz "Dyplomem Uznania"

Po części oficjalnej przystąpiono do części integracyjnej przy poczęstunku świątecznym i

wspominaniu minionych lat. Uczestnicy po świątecznie i mile spędzonym popołudniu pożegnali się

zapraszając na kolejne spotkanie Koła w Sopocie.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

 

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET