Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     II Okręgowa Spartakiada KZEiR SW    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

II Okręgowa Spartakiada KZEiR SW

II Okręgowa Spartakiada KZEiR SW

W sobotę, 21 maja 2016 r. Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem zorganizował Spartakiadę, w której uczestniczyły zespoły reprezentujące koła KZEiR SW ze Słupska, Czarnego i Złotowa oraz zespoły Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku.


Na spartakiadę składały się pięć konkurencji:
-         zawody wędkarskie,
-         strzelanie z kbks, z postawy strzeleckiej stojąc z wolnej ręki - na 50 metrów,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego,
-         strzelanie do tarczy z dmuchawki,
-         rzut telefonem komórkowym prezesa na celność.


Zawody wędkarskie odbyły się na łowisku. Poszczególne zespoły uzyskały lokaty w kolejności:
1.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
3.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
4.       KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,
5.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.


Uczestnicy zawodów strzeleckich startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z kbks,
- strzelanie z pistoletu pneumatycznego

.
Strzelanie z kbks:
1.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,
3.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
4.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
5.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,


Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
1.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
2.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
3.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
4.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
5.       KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,


Najbardziej widowiskowymi i dostarczającymi wiele emocji konkurencjami były:
-         strzelanie z dmuchawki do tarczy,
-         rzut telefonem komórkowym prezesa do celu.
W rzucie telefonem komórkowym prezesa oraz strzelaniu z dmuchawki najlepszym okazał się przedstawiciel Zarządu Okręgowego SEiRPolicyjnych ze Słupska.


Łączna klasyfikacja z pięciu konkurencji objętych spartakiadowymi zmaganiami przedstawia się następująco:


ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,


Jan Karaś

 skrót informacji opracował rzecznik ZO SEiRP w Słupsku  H.Znaiecki  np podstawie materiału i zdjęc  autorstwa Jana Karasia zamieszczonych  na stronie: oraz nadesłanych przez Włodzimierza Jankowskiego.

https://spzissm.pl.tl/Aktualno%26%23347%3Bci.htm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET