Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zabranie sprawozdawcze w Kole sopockim    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zabranie sprawozdawcze w Kole sopockim

Zabranie sprawozdawcze w Kole sopockim

W dniu 17 marca br. zarząd Koła SEiRP w Sopocie zorganizował roczne spotkanie sprawozdawcze za 2015 rok połączone ze spotkaniem integracyjnym które odbyło się w  Domu Nauczyciela " Belfer" w Sopocie.                      
W spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Na rozpoczęcie  spotkania Prezes Koła Andrzej Kurszewski powitał zebranych a wśród nich Prezesa ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jana Pietruszewskiego i kilku kolegów, którzy po ponad 25 latach przybyli po raz pierwszy. Następnie przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności kola, skarbnik kol. Marek Głodowski przedstawił zebranym roczne sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Grzegorz Nizgorski przedstawił protokół z kontroli komisji rewizyjnej Kola a następnie zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Kola za działalność w 2015 roku. Zabrani wniosek i propozycję stosownej uchwały przyjęli przez aklamację. po sprawach formalnych kontynuowano część integracyjną składając sobie życzenia z okazji zbliżających sie Świat Wielkanocnych. Podczas spotkania przyjęto trzech nowych członków koła.


Tekst. A.Kurszewski
zdjęcia.K.Czabrwoski 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET