Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA PUCKIEGO    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA PUCKIEGO

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA PUCKIEGO


W dniu 21.03. 2016 r. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Pucku przy kawie, herbacie i ciastkach odbyło się walne sprawozdawcze zebranie SEiRP Koła puckiego. Na 47 członków w zebraniu uczestniczyło 28 członków, czyli walne zebranie jest prawomocne.
Prezes Koła kol. Zygmunt Rohda otwierając zebranie serdecznie przywitał członków Koła i zaproszonych gości mł. insp. Leszka Gurskiego - komendanta powiatowego Policji w Pucku, przedstawicieli ZW SE iRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. kol. Jana Pietruszewskiego - prezesa , Hieronima Brzozowca - I-go Wiceprezesa i Henryka Kaźmierskiego -rzecznika ZW Stowarzyszenia.
Następnie po przyjęciu porządku obrad prezes kol. Zygmunt Rohda przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Koła za 2015 rok. Skarbnik kol. Gabriela Behmke odczytała sprawozdanie finansowe a kol. Mirosław Czyżewski członek Komisji Rewizyjnej w imieniu przewodniczącego złożył sprawozdanie Komisji rewizyjnej i wnosił o udzielenie zarządowi absolutorium.
Mł. insp. Leszek Gurski zabierając głos podziękował za zaproszenie i wyraził chęć dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem. Ma z prezesem Koła kontakt na bieżąco. Z jego strony nie ma problemów i jeśli tylko będzie taka możliwość to zawsze na niego Stowarzyszenie może liczyć. Na zakończenie złożył z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzenia, życząc zdrowych i spokojnych świąt. Zaś kol. Jan Pietruszewski omówił historię Stowarzyszenia. Wysoko ocenił pracę prezesa Koła puckiego, które na 11 kół znajduje się  na 7 miejscu. Był zadowolony, iż komendant w swojej wypowiedzi dobrze ocenił współpracę ze Stowarzyszeniem a szczególnie z jej prezesem, na dzień dzisiejszy zawarli umowę z Wartą bo PZU stwierdziło, że nie jesteśmy dla nich dobrym partnerem bo muszą do nas dopłacać.
Kol. Hieronim Brzozowiec odniósł się do problemów prawnych nurtujących emerytów, wspomniał również o tzw. sprawy "dezubekizacyjnej" z 2009 roku i proponowane wnioski obecnych szefów spraw wewnętrznych usiłujących obniżać emerytury niektórym emerytom itp. sytuacji politycznej a szczególnie dot. Policji.
Walne zebranie sprawozdawcze jednogłośnie uchwaliło 4 uchwały, które dotyczyły przyjęcia sprawozdania o działalności zarządu Koła, sprawozdania finansowego i komisji rewizyjnej oraz uchwałę w sprawie przyjęcia kol. Jacka Krzebietke na członka Stowarzyszenia. Kolo obecnie liczy 48 członków w tym najstarszy mający 90 lat kol. Stanisław Adamczyk. Zgodnie z wnioskiem Komisji rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła.
Na zakończenie zebrania zrobiono zbiorowe zdjęcie członków i zaproszonych gości.


Zdjęcia i tekst:
Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET