Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym

Pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym

 

W dniu 22.05.2017 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych, a radcą prawnym Dawidem Sokołowskim prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Sokołowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 45,  została zawarta umowa w zakresie wykonywania obsługi prawnej obejmującej:
1.    udzielanie porad prawnych i konsultacji,
2.    sporządzanie opinii prawnych,
3.    występowanie przed sądami, organami orzekającymi i egzekucyjnymi,
4.    występowanie przed organami administracji publicznej.

Więcej szczegółów dotyczących zakresu działania Kancelarii Prawnej na rzecz emerytów i rencistów policyjnych – na stronie internetowej Kancelarii https://emerytury-mundurowe.com.pl/

Dane Kancelarii: 
Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski  
ul. Grzybowska 2 lok. 45
00-131 Warszawa
 
tel. 22 314 48 60
fax. 22 314 48 61
email: kontakt@splo.pl 
https://emerytury-mundurowe.com.pl/
 
źródło: https://www.seirp.pl/pomoc-prawna-emerytom-i-rencistom-policyjnym

Projekt i wykonanie: InforpolNET