Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie 

W dniu 10  lutego 2017   r. o godz. 16.00 w świetlicy Kościerskiego Domu Kultury  w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Członków  Koła SEiRP w Kościerzynie. W zebraniu uczestniczyło 28 członków Koła oraz   zaproszeni goście w osobach:
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni -  Jana Pietruszewskiego  , 
Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni -  Erwin Bruggemann 
Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie podinsp. Tomasza  Radomskiego 
Prezesa Koła Zarządu Powiatowego ZEiRP  RP w Kościerzynie – Wacława Potrykus.
Wiceprzewodniczący  Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Kościerzynie –asp. szt. Michał Kowalski
Po przywitaniu zebranych wybrano kol. Brunon Raulin na Przewodniczącego WZ, który przedstawił porządek obrad   
Wiceprezes Koła kol. Józef  Landowski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2016 rok   Na dzień 31.12.2016  r. Koło liczy  61 członków w tym 2 członków wspierających . W ramach prowadzonej statutowej  działalności Kola w ubiegłym roku , Zarząd Koła  zorganizował  dla członków Koła oraz ich rodzin – 2 wycieczki krajoznawcze jednodniowe   - Elbląg z kanałem elbląskim oraz na zamki z zwiedzaniem  miast - Gniew, Kwidzyn i Grudziądz  w których uczestniczyło ogółem 82 osoby  , 6  spotkań  integracyjnych  w których uczestniczyło ogółem 194 osoby. Z aktywną działalność na rzecz Koła wyróżniono  odznaczeniami i medalami  Stowarzyszenia  7 osób. W 2016 roku 5 osób z Kola obchodziło 85 , 80 i 75 urodziny, osoby te wyróżniono listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami  oraz uczestniczyły  7 grudnia 2016 r. w uroczystym  spotkaniu z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Policji  w Gdańsku insp . Jarosławem  Rzymkowskim   Realizowane są  na bieżąco i w stopniu zadawalającym  porozumienia zawarte z seniorami Straży Pożarnej w Kościerzynie oraz Komendantem Powiatowym Policji w Kościerzynie. Rok 2016 to również czas niesprzyjających zmian prawnych dla środowiska emeryckiego służb mundurowych który  był jednym z głównych tematów spotkań w naszym środowisku.   
Kol. Jacek Radomski - Skarbnik Koła przedstawił stan finansów który w 2016 roku był zadawalający i pozwalający na bieżące zakupy potrzebnych materiałów  i organizację spotkań . 
Następnie przedstawiono plan budżetowy oraz pracy na 2017
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej kol. Stanisław Kraskowski w wystąpieniu stwierdził iż   po przeprowadzonej   kontroli  pozytywnie oceniono  działalność  Zarządu  za 2016 rok  nie stwierdzając uchybień w realizacji założonych zadań  i prowadzonej dokumentacji . 
W części dyskusyjnej zabrał głos  Jan Pietruszewski Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, który podziękował za otrzymane zaproszenie oraz za dotychczasową bardzo dobrą współpracę. Wyróżnił i docenił całokształt działalności Kościerskiego Koła, jego prężność oraz bardzo duże zaangażowanie. Przedstawił nurtujące środowisko emerytów policyjnych sprawy bieżące jak i problemy  organizacyjne. 
Kol. E. Bruggemann  wiceprzewodniczący ZW SEiRP w Gdańsku omówił działalność ZW w zakresie spraw socjalnych oraz organizacji w 2017 r. spotkań i wycieczek krajowych i zagranicznych, zachęcając do  udział w nich członków naszego Koła. 
Podinsp. Tomasz Radomski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie podziękował za zaproszenie na Zebranie kościerskiego Koła. Zapewnił, że wszyscy emeryci policyjni powiatu kościerskiego mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony kierownictwa jak i pracowników tutejszej Policji.
W dyskusji brali udział członkowie Koła zadając pytania do zaproszonych gości w nurtujących ich tematach tj. zmian systemu emerytalnego i spraw socjalnych.
 W ostatniej części poddano głosowaniu sprawozdania za 2016 rok oraz plany na 2017 , które został przyjęte w głosowaniu jednogłośnie  Zebranie Zakończono o godz. 18.00 
.Po zakończeniu obrad Zarząd Koła wraz z zaproszonymi gośćmi udał się na poczęstunek do pobliskiego lokalu również tam omawiano  bieżącą realizację  zadań na 2017 r. stojących  przed Zarządem Koła oraz możliwości pomocy przez ZW oraz kierownictwo KPP w Kościerzynie .


 Opracował :  Józef Landowski
W załączeniu 5  fotografii -  J. Landowski, 

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET