Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     ROZPRAWA PRZED TK 17 grudnia 2013 r     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ROZPRAWA PRZED TK 17 grudnia 2013 r
Prezes Trybunału Konstytucyjnego  Andrzej Rzepiński
pismem z dnia 07.11.2013 r. Sygn. akt SK 29/12, doręczonym 12.11.2013 r, zawiadomił
o wyznaczeniu terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
ul. Al.J.Ch. Szucha 12a na dzień 17.12.2013r. godz. 9.00 w sprawie skargi konstytucyjnej
emerytki policyjnej Zofii Brzozowiec o stwierdzenie niezgodności zmienionego art. 6
policyjnej ustawy emerytalnej z Konstytucją w zakresie w jakim przepis ten zmienia
mechanizm waloryzacji emerytur i rent policyjnych wobec osób, które prawo do tych
świadczeń nabyły przed wejściem w życie tego przepisu przed 01.01.1999r.
 
Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej waloryzacji świadczeń emerytalnych służb mundurowych.

Kwestionowany przepis dotyczący waloryzacji świadczeń emerytalnych służb mundurowych w zakresie, w jakim ma zastosowanie do emerytur przyznanych przed 1 stycznia 1999 r. jest zgodny z konstytucją.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET