Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W KARTUZACH    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W KARTUZACH

SPOTKANIE

CZŁONKÓW SEiRP W KARTUZACH

 

W dniu 04stycznia 2019 roku w siedzibie KPP w Kartuzach, SEiRP Koło Kartuzy

zorganizowało Walne Zebranie połączone ze spotkaniem noworocznym swoich

członków. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Z-ca Komendanta Powiatowego

Policji w Kartuzach kom. Tomasz Juński, ks. prałat Piotr Krupiński proboszcz parafii

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach, Wiceprezes ZW SEiRP w

Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jarosław Fikus oraz członek Prezydium ZW SEiRP w

Gdańsku kol. Małgorzata Górska, jak również przybyli członkowie Koła SEiRP w

Kartuzach.

Spotkanie rozpoczął Prezes Koła SEiRP w Kartuzach kol. Kazimierz Socha, który na

wstępie powitał zaproszonych gości i pozostałych uczestników spotkania. Po

przywitaniu, uczczono chwilą ciszy zmarłych w minionym roku członków Kartuskiego

Koła. Następnie głos zabrał ks. prałat Piotr Krupiński, przekazując wszystkim życzenia

minionych świąt Bożonarodzeniowych oraz Noworoczne i wręczył opłatki. Uczestnicy

spotkania przystąpili do dzielenia się nimi z wszystkimi oraz składali sobie wzajemnie

życzenia. Po zakończeniu części świątecznej Prezes Koła przystąpił do części oficjalnej,

realizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zgodnie z zaproponowanym

porządkiem obrad. Po jej zakończeniu głos zabrał Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku kol

J. Fikus, który podziękował za zaproszenie oraz przedstawił i omówił potrzebę realizacji

zbiórki 1% podatku na rzecz SEiRP, jako Organizacji Pożytku Publicznego, przekazując

obecnym członkom Koła druki do odliczeń podatku OP-1. Koleżanka Małgorzata

Górska przedstawiła obecne plany wycieczkowe które będą realizowane w roku 2019,

oraz zapraszała do udziału w wspólnych wyjazdach integracyjnych i rehabilitacyjnych

do sanatoriów organizowanych przez Koło SEiRP w Gdyni.

Po omówieniu spraw organizacyjnych przystąpiono do wręczania wyróżnień członkom

Stowarzyszenia. Wyróżniono dwóch członków Koła : Waldemara Walkusz oraz

Ryszarda Szymańskiego, odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP". Odznaczenia w

obecności członków Koła i zaproszonych gości wręczył Wiceprezes ZW SEiRP w

Gdańsku Jarosław Fikus. W spotkaniu również udział wziął 91 letni członek Koła

Kartuzy Stanisław Cyrzan, który akurat w dniu spotkania obchodził swoje 91 urodziny.

Od wszystkich zebranych odebrał wspaniałe życzenia łącznie z wspólnie odśpiewaniem

życzeń "Stu lat"

W dalszej części spotkania rozpoczęła się części integracyjna przy świątecznym

poczęstunku. Uczestnicy spotkania dalszy czas poświecili na rozmowy i wspomnienia

przy ciastku i kawie.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: Bogdan Rasielewski

 

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET