Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 3 Szkoła Policji    /     Zebranie sprawozdawcze 2013 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze 2013 r

                                  W dniu 28 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Szkoły Policji w Słupsku odbyło się, z udziałem Prezesa Z.O. SEiRP w Słupsku kol. Leszka Orkisza, zebranie sprawozdawcze członków koła nr 3.

W czasie zebrania złożone zostało sprawozdanie z działalności koła za rok 2012,  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności finansowej w minionym roku.

                                   Członkowie Koła po wysłuchaniu sprawozdań udzielili  Zarządowi Koła absolutorium za 2012 rok oraz przyjęli plan pracy na 2013 rok.

W 2012 roku do koła przyjęto 15 członków i dwie osoby wspierające, ubyło natomiast 13 osób.

                                  Uchwałą Zarządu Koła, z uwagi na nieopłacanie w okresie 2 lat składek członkowskich, z  szeregów członków usunięto 5 osób , 4 osoby zostały skreślone z listy członków z uwagi na złożenie rezygnacji z członkostwa, 2 osoby zmarły a kolejne dwie osoby przeniosły się do innych Kół naszego Stowarzyszenia.

Aktualnie koło nr 3 liczy 85 członków oraz 12 członków wspierających.

                                         Podczas zebrania wysłuchano wystąpienia Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku kol. Leszka Orkisza który scharakteryzował ogólnokrajową sytuację Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

/opracowano na podstawie materiału dostarczonego przez kol.Ryszarda Szczęsnego/

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET