Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 12(126) Grudzień 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 12(126) Grudzień 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora ………….…………………………………………………………………… 5
Senat RP. 19.12.2022. Konferencja ……………………………………………………….. 6
Ustawa represyjna. Negatywna odpowiedź MF na interwencję RPO ......……………… 8
O ekwiwalencie za urlop raz jeszcze …...……………………………………………...… 14
"Zerowy” PIT dla pracujących seniorów ……………………………………….………. 17
Przeznacz 1% podatku na rzecz SEiRP ………………………………………………… 22
Medialny Punkt Kontaktowy …………………………………………………......……… 23
Infoteka nr 65 ………………………………………………………………………...…… 24
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów ………………………. 39
Koło w Kościerzynie. Urodziny Henryka Wiszniewskiego …………………...………. 45
Koło w Gdyni. Spotkanie przedświąteczne ..…………………………………………… 48
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Koło 31 w Siemianowicach Śląskich. "Mikołajowe Klimaty" ...………………………. 52
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło w Leżajsku ………………….……………………………………………………. 59
Pożegnanie Wiktora Kowala…...……..………………………………………………... 62
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...……...……….. 67
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (151) .....………………………...…..………….…… 72

żródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

linik do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2012%20(126)%202022.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET