Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WYBORY W SEiRP KOŁA w MALBORKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WYBORY W SEiRP KOŁA w MALBORKU

WYBORY W SEiRP KOŁA w MALBORKU


W dniu 19 lutego 2014 r. w Kasynie Komendy Powiatowej Policji w Malborku , Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Malborku zorganizowało Walne zebranie członków, które było jednocześnie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Po przestawieniu sprawozdania z działalności Zarządu Koła przez Prezesa Mariana Rydzyka i uzyskania absolutorium odbyły się wybory do nowych władz . W wyniku głosowania jawnego wybrano nowych członków Zarządu na kadencję 2014-2018. Prezesem SEiRP Koła Malbork został kol. Jerzy Sekuła, I vice Prezesem Tadeusz Ostrowski, II vice Prezesem został Stefan Ziemnicki, sekretarzem Waldemar Szlasa, skarbnikiem Eugeniusz Olko, członkami Zarządu zostali Irena Ślusarczyk i Kazimierz Daukszys. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia uczestniczyli Prezes Jan Pietruszewski i Wiceprezes Erwin Briggemann. Miłym akcentem było wyróżnienie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia kol. Zenona Dajksler Odznaką " Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem , który w imieniu ZG wręczył prezes ZW Jan Pietruszewski.


Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET