Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDAŃSKU

 

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDAŃSKU

 

 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w pomieszczeniach

Gdańskiego Centrum Strzeleckiego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114,

odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Gdańsku.

Na spotkanie zaproszeni zostali goście w osobach - Prezes Zarządu

Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku - Jan Pietruszewski, Wiceprzewodniczący

ZW NSZZ Policjantów woj. Pomorskiego, Przewodniczący ZT NSZZ

Policjantów KMP w Gdańsku – Piotr Strojny.

Prezes Koła – Wacław Ziomek po przywitaniu zaproszonych gości oraz

przybyłych członków Gdańskiego Koła, odczytał program spotkania a w

następnej kolejności sprawozdanie z działalności Koła za 2018 r. Następnie

przedstawiono sprawozdanie finansowe, oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej,

które przyjęte zostały stosownymi uchwałami po przeprowadzeniu głosowań, jak

również udzielone zostało absolutorium dla Zarządu Koła.

Koleżanka Lidia Kaczmarczyk przedstawiła informacje przygotowaną przez

Członka Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie - Waldemara Sopka, dot.

aktualnej sytuacji i podejmowanych działań poprzez Federację Stowarzyszeń

Służb Mundurowych w sprawie skutków wprowadzonej ustawy represyjnej z

dnia 16.12.2016r.

Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb

Mundurowych – Józef Wardyn omówił aktualnie prowadzone działania w

zakresie wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania czynności na rzecz

emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin, którzy zostali dotknięci

ustawą represyjną z dnia 16.12.2016 r. Jednocześnie zaapelował o aktywny udział

członków Koła oraz ich rodzin, w nadchodzących wyborach zarówno do

Parlamentu Europejskiego jak i jesiennych, do Sejmu i Senatu.

W kolejnym wystąpieniu Prezes ZW SEiRP Jan Pietruszewski omówił bieżące

sprawy Stowarzyszenia, przebieg ubiegłorocznych wyborów do władz ZW i ZG,

dokonywane obecnie zmiany w Statucie Stowarzyszenia, bieżące prace zespołów

w zakresie ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016r. Przedstawił aktualne zmiany

dotyczące korzystania z funduszu socjalnego oraz wyniki odbytej rozmowy z

Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku.

Korzystając z zorganizowanego spotkania uroczyście zostały wręczone listy

gratulacyjne i upominki jubilatom z tytułu ukończenia 75,80,85,90 roku życia,

lecz nie wszyscy jubilaci mogli je osobiście odebrać. Podczas spotkania

wręczono listy gratulacyjne i upominki koleżance Marii Fomiczenko oraz

kolegom, Stefanowi Chrzanowskiemu i Edwardowi Sijka. Wszystkim jubilatom

złożono życzenia dużo zdrowia i dalszych wielu lat życia.

Na zakończenie spotkania Prezes Wacław Ziomek podziękowała koleżankom i

kolegom za angażowanie w 2018 roku i wkład w działalność Koła, zapraszając

wszystkich na wspólny poczęstunek.

 

Zaznaczyć należy, iż Prezes Zarządu SEiRP Koła w Gdańsku - Wacław Ziomek

na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, za swoją postawę

cechującą się patriotyzmem i działalnością na rzecz NSZZ Policjantów, został

wyróżniony „Krzyżem Niepodległości” z okazji 100 Lecia Odzyskania

Niepodległości.

 

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

 


 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET