Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Komunikat w sprawie zwołania posiedzenia plenarnego ZO SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Komunikat w sprawie zwołania posiedzenia plenarnego ZO SEiRP w Słupsku

/ Prezesi Zarządów Kół, Członkowie Prezydium/

 

w dniu 20.11.2018 r   godz. 11.00  w  Słupsku ul. Reymota 7,
I Komisariat Policji ( główne wejscie ), na sali konferencyjnej (parter) odbędzie się posiedzenie plenarne Zarzadu Okregowego SEiRP w Słupsku ( z udziałem przedstawicieli Kól z terenu).

Ważnym elementem posiedzenia będzie ustalenie kierunków działań zmierzających do wejścia emerytów i rencistów w nowy program ubezpieczeń PZU – „ SEiRP 2019 „.

Program ten jest wdrażany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy PZU „Zycie” Oddział w Krakowie a ZG SEiRP.

 
Członkowie z terenu - nie bedacy członkami Plenum ZO - proszeni sa o
przekazanie tej informacji Prezesom Zarzadów Kół SEiRP.
 
Prezesów  Zarzadów  Kól prosze o pilne poinformowanie  - telefonicznie -
sekretarza ZO kol. Jankowskiego  o ilości osób  ( zalecane  2 osoby) . które 
wezma udział w posiedzeniu ( musimy zarezerwować stosowna ilośc posiłków).
 
Sprawa bardzo ważna z uwagi na  finanse  Stowarzyszenia.  
 
Prosze  o niezawodny udział i osobiste zainteresowanie sie kol. Prezesów
tym zagadnieniem.
 
Leszek  Orkisz
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET