Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 3(93). Marzec 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 3(93). Marzec 2020

Biuletyn Informacyjny Nr 3(93). Marzec 2020

SPIS TREŚCI

Od Redaktora .…………….…………………………………………..………………...…... 4


ZARZĄD GŁÓWNY
Podaruj 1% podatku dochodowego. Apel Prezesa ZG ………………………...…… 6

Sąd Najwyższy ……..…………………………………...…………………...…….. 12
Trybunał Konstytucyjny …………………………………………...…………......... 13
Ekwiwalent. Mapa drogowa. Nowe wzory ..………………………………………. 15
Listy posła Andrzeja Rozenka…………………..………………………….....…… 17
Medialny Punkt Kontaktowy .………………………………...………...…….......... 21
Apel ZBF SOP …………………...………………………………………………… 22
Protest Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych …………………………........ 23
Infoteka 32 …………………………………………………………………………. 25


KORESPONDENCI NAPISALI


ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU
Koło w Gdyni ………………..…...……...………….....……………….…........….. 38
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW OLSZTYNIE
Ameryka, Królikowo, Olsztynek .....……………………………………………….. 41
Koło Giżycko …………………………………………………......………………... 44
Edmund Legowicz – nekrolog……………………………………………………... 47
ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘG.W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zespół ds. Ochrony Praw Nabytych ...……...………….....……………….….......... 48
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW RZESZOWIE
Koło Leżajsk .......……………………………………………………………...…… 53
Koło Dębica ……………………………………………………………………..…. 55
Koło Stalowa Wola ………………………………………………………………… 56
Koło Lubaczów …………………………………………………………………….. 57
Koło Tarnobrzeg…………………………………………………………………… 58
Koło Nowa Dęba …………………………………………………………………… 60
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...……...…………. 62
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 118 …………………………………..………….….. 65

źródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%203(93)%202020.pdf

link do pobrania biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%203(93)%202020.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET