Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Koło SEiRP w Kościerzynie – Walne Zebranie Członków Koła     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Koło SEiRP w Kościerzynie – Walne Zebranie Członków Koła

Koło SEiRP w Kościerzynie – Walne Zebranie Członków Koła

 

W dniu 06 lutego 2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie. W zebraniu uczestniczyło 32 członków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:

  • Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Jana Pietruszewskiego ,

  • Członek ZW SEiRP w Gdańsku – Mikołaj Durzyński ,

  • Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Gdańsku – Zbigniew Michalak ,

  • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie nadkom. Tomasz Radomski

  • Prezesa Koła Zarządu Powiatowego ZEiRP RP w Kościerzynie – Wacława Potrykus.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kolo. Brunon Raulin który przedstawił porządek obrad.

W trakcie wystąpienia wiceprezes Koła kol. J. Landowski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2014 rok Na dzień 31.12.2014 r. Koło liczy 61 członków w okresie ostatniego roku przybyło 4 nowych członków . Zarząd Koła w minionym roku zorganizował dla członków Koła oraz ich rodzin – 3 wycieczki krajoznawcze ( Toruń, Kołobrzeg, Wejherowo) w których uczestniczyło ogółem 105 osób , 6 spotkania integracyjnych , w lokalach oraz plenerze wraz z zabawą andrzejkową w których uczestniczyło ogółem 264 osoby. Ponadto Zarząd podpisał Porozumienie z ZEiRP RP Koło w Kościerzynie , brał udział w świętach i obchodach oraz debatach społecznych . W okresie sprawozdawczym za działalność na rzecz Koła SEiRP w Kościerzynie , 1 osobie przyznano odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” oraz 4 odznakami „Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem . Jednym z czynników sprzyjających działalności naszego Koła jest otwartość oraz pomoc ze strony kierownictwa KPP w Kościerzynie.

Kol. Jacek Radomski - Skarbnik Koła przedstawił stan finansów który wykazuje wzrost dochodów Koła co umożliwiało wzrost zakupów potrzebnych materiałów na działalność Koła. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem kol. Stanisława Krakowskiego w opracowanym protokole z kontroli wysoko oceniła działalność Zarządu za 2014 rok .

W głosowaniu podjęto jednogłośnie uchwały sprawozdawcze za 2014 rok oraz plany finansowe i pracy na 2015 rok.

W części dyskusyjnej zabrał głos Prezes ZW SEiRP w Gdańsku J. Pietruszewski wskazując na dynamiczną działalność Koła co wskazano w sprawozdaniach , przedstawił relacje z przebiegu VII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP w dn. 10-11. 10. 2014 r. , aktualną sytuację rodzin środowiska emeryckiego oraz odpisów 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie nadkom. T. Radomski wysoko ocenili działalność obecnego Zarządu Koła , życząc dalszych sukcesów w działalności oraz wskazał na przychylność do tych działań kierownictwa tej jednostki .

Po trwających ponad 2 godziny obradach członkowie Koła jak i zaproszeni gości udali się do Restauracji GRYF gdzie podano obiad. W miłej atmosferze przy kawie i cieście trwała dalsza dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia jej przyszłymi planami i zadaniami które winny zaowocować integracją środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin Oczywiście był to również czas na wspomnienia nie tak dawnych czasów lat służby. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczorowych .

 

 

 

Sporządził :

Józef Landowski

 

 

Wyk . J. Landowski, W. Baczkowski,

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET