Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SEiRP Kościerzyna - podpisanie Porozumienia o współpracy z Komendantem Powiatowym Policji w Kościerzynie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SEiRP Kościerzyna - podpisanie Porozumienia o współpracy z Komendantem Powiatowym Policji w Kościerzynie

SEiRP Kościerzyna - podpisanie Porozumienia o współpracy z Komendantem Powiatowym Policji  w Kościerzynie

    W dniu 07 grudnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie podpisano porozumienie o współpracy Koła SEiRP w Kościerzynie z insp. Marcinem Piotrzkowskim – Komendantem Powiatowym Policji w Kościerzynie. Koło SEiRP Kościerzyna reprezentował - Prezes Roman Jereczek i wiceprezes Józef  Landowski. 
W ramach Porozumienia strony ustaliły zasady współpracy w szczególności udostępnienia pomieszczenia do celów Statutowych Koła oraz podtrzymywania tradycji patriotycznych, historii Policji , popularyzacji wiedzy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku formacji Policji. Jednocześnie wskazano na pozytywne aspekty dotychczasowej współpracy Komendantów Powiatowych Policji w Kościerzynie z Zarządem Koła oraz środowiskiem emerytów i rencistów policyjnych.
Z treścią Porozumienia zapoznano zebranych podczas posiedzenie Zarządu, Koła które odbyło się w tym samym dniu.. 


Sporządził   Józef Landowski

W załączeniu 1 fot. 
Wyk. J. Landowski

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET