Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Noworoczne spotkanie członków SEiRP Koła w Wejherowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Noworoczne spotkanie członków SEiRP Koła w Wejherowie

Noworoczne spotkanie członków

SEiRP Koła w Wejherowie

 

Tradycyjnie, jak co roku w stylowej restauracji " KREDENS" w Wejherowie w dniu 12 stycznia 2019 r., z

inicjatywy Zarządu Koła zorganizowane zostało spotkanie noworoczne członków SEiRP Koła w Wejherowie.

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Koła kol. Waldemar Nowoczyn od przywitania zaproszonych gości w

osobach insp. Beata Perzyńska - Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie, Wiceprezesa ZW SEiRP

w Gdańsku z/s w Gdyni, kol. Hieronim Brzozowiec oraz rzecznika prasowego ZW SEiRP w Gdańsku z/s w

Gdyni, kol. Jarosław Fikus. Na wstępie Prezes W. Nowoczyn złożył wszystkim obecnym gościom i członkom

Koła życzenia noworoczne. Następnie uczestnicząca w spotkaniu Pani Komendant Powiatowa Policji insp.

Beata Perzyńska zabierając głos  przekazała w imieniu własnym oraz policjantów garnizonu wejherowskiego

najserdeczniejsze życzenia noworoczne, oraz życzenia dalszej wzajemnej, owocnej współpracy. Z kolei

Wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec w imieniu Zarządu Wojewódzkiego przekazał również wszystkim

członkom Koła w Wejherowie życzenia szczęśliwego Nowego Roku nie tylko dużo zdrowia, ale i szczęścia

oraz pomyślności w dalszej działalności. Nadmienił o uhonorowaniu przez ZG SEiRP w Warszawie

dotychczasowego rzecznika prasowego ZW w Gdańsku kol. Henryka Kaźmierskiego tytułem Honorowego

Rzecznika Prasowego, oraz o wyróżnieniu odznaką „Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem jednego członka

Koła tj. Makowskiego Czesława. W obecności wszystkich zebranych Wiceprezes ZW SEiRP H. Brzozowiec

wraz z Prezesem Koła W. Nowoczyn wręczył uroczyście przyznaną odznakę wraz z dyplomem, wraz z

gratulacjami owocne pracy na rzecz Koła. Należy nadmienić, iż w noworocznym spotkaniu udział wziął

również wieloletni członek, Koła, który ukończył 90 rok życia i dalej aktywnie uczestniczy w działalności

Koła Wejherowo.

Po oficjalnej części nastąpiła część integracyjna, w której przy kawie i ciastkach w miłej atmosferze oraz

gitarowym akompaniamencie, śpiewano piosenki biesiadne. Całość spotkania przebiegła w bardzo

sympatycznej, serdecznej i miłej atmosferze.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: Honorowy rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Henryk Kaźmierski

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET