Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Spotkanie integracyjne Koła SEiRP w Kościerzynie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Spotkanie integracyjne Koła SEiRP w Kościerzynie

Spotkanie integracyjne Koła SEiRP w Kościerzynie 

    W dniu 9 października 2015 r. o godz. 17.00, Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie zorganizował dla członków Koła - emerytów oraz ich współmałżonków  spotkanie integracyjne w Restauracji „Gryf” w  Kościerzynie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach : Członek ZW SEiRP w Gdańsku-  Stefan Chrzanowski, Wiceprzewodniczący WKR w Gdańsku Jerzy Antkowiak , Prezes Powiatowy  Koła ZEiRP RP – Wacław Potrykus, Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie – insp. Andrzej Czaja,  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie – nadkom. Tomasz Radomski. Przewodniczący Koła Terenowego  NSZZ Policjantów w Kościerzynie – aps.szt. Janusz Matrejek, Wiceprzewodniczącego Koła Terenowego NSZZ Policjantów w Kościerzynie – asp. szt. Michał Kowalski.  
 Na wstępie członków oraz gości przywitał Prezes Koła Roman Jereczek który przedstawił program spotkania oraz aktualne działania Zarządu Koła w tym uroczyste nadania medali „XXV Lat Stowarzyszenia” naszym członkom w Sopocie w dniu 15 września 2015 r. W uroczystej atmosferze Prezes Koła  wraz z Członkiem ZW SEiRP w Gdańsku Stefanem Chrzanowskim wręczyli nadane  medale „XXV Lat  Stowarzyszenia”  kolegom z naszego Koła tj. Brunowi Raulin i Pawłowi Potrykus. Zebrani gorąco oklaskiwali nadanie medali. Po części oficjalnej w  dużym gronie wszyscy zasiedli do zastawionych stołów. W ciepłym wystroju lokalu oraz miłej atmosferze uczestników spotkania trwały wielogodzinne dyskusje o aktualnej sytuacji naszego  środowiska emeryckiego oraz wspominano „niedawne”  lata służby z wątkami zabawnych sytuacji. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych i było bardzo udane. Po raz pierwszy swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Zarządu Koła Terenowego NSZZ Policjantów w Kościerzynie co powinno przyczyni  się do owocnej współpracy pomiędzy naszymi strukturami organizacyjnymi.

                            Oprac. Józef Landowski
W zał. 5 fot. Wyk. J. Landowski

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET