Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 9(123) Wrzesień 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 9(123) Wrzesień 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora………….……………………………………………………….................. 4
Sprawiedliwość dziejowa. Ustawa represyjna …………...……………………………… 5
Wyrok SA w Szczecinie z 21.03.2022 roku ………………….…………………….……. 11
Wyrok SA w Łodzi z 13.10.2021 roku ………………………….………………………. 38
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Oblicza praworządności …..……...………… 65
Wyrok WSA w Krakowie z 12.09.2022 roku …………………………………………... 70
Medialny Punkt Kontaktowy …………………………………………………..……….. 82
Infoteka nr 62 ……………………………………………………………………………. 83
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
Koło przy WSPol. ...………...…………………………………………………………. 90
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu
Koło w Bolesławcu ………...………………………………………………………….. 93
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...……. 98
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 8(148) ………………………………...…..………, 103

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%209%20(123)%202022.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET