Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zbiórka na rzecz Ukrainy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zbiórka na rzecz Ukrainy

       

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informuję, że Prezes Zarządu Głównego SEiRP - Antoni Duda 
 podjął decyzję o uruchomieniu zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na 
 pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę 
 – treść decyzji w załączniku.

 Zebrane środki zostaną przekazane wybranej organizacji pozarządowej na 
 bezpośrednią pomoc dla ofiar wojny - na zakup żywności, leków, 
 artykułów higienicznych i innych rzeczy niezbędnych dla osób 
 skrzywdzonych działaniami wojennymi.

 Założyliśmy, że gdyby każdy z nas przekazał na konto naszej zbiorki 
 choćby pięć złotych, to zebralibyśmy znaczącą kwotę na wsparcie i realną 
 pomoc ludziom którzy jej bardzo potrzebują.

 Wszystkich zainteresowanych osobistym wsparciem finansowym pomocy dla 
 Ukrainy prosimy o wpłaty na konto: Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
 Emerytów i Rencistów Policyjnych, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa 
 – z dopiskiem „pomoc dla Ukrainy”

na konto w BGŻ BNP Paribas: 56 2030 
 0045 1110 0000 0412 8290


 Panie i Panów Prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych, 
 Zarządów Kół proszę o upowszechnienie idei zbiórki wśród naszych 
 członków i sympatyków oraz o ewentualną koordynację i fizyczną pomoc w 
 jej przeprowadzeniu.


 Z wyrazami szacunku!

 Jan Gaładyk
 Biuro Zarządu Głównego SEiRP

link do pobrania Decyzji:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Decyzja%20Prezesa

%20ZG%20SEiRP%20z%201%20marca%202022%20roku%20w%

20sprawie%20zbi%C3%B3rki%20pieni%C4%85znej%20na%20

rzecz%20os%C3%B3b%20poszkodowanych%20napa%C5%9Bci%

C4%85%20Rosji%20na%20U.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET