Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZMARŁ ALOJZY ARENDT    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZMARŁ ALOJZY ARENDT

 

Kartuzy,23 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

Drogi Kapitanie Alojzy!

 

Długoletni Prezesie Zarządu Oddziału w

Kartuzach Stowarzyszenia Emerytów

Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w

Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

 

Jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kartuzach

w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów

naszego Stowarzyszenia w tej ostatniej drodze

pragnę podziękować Tobie za ciężką służbę w

szeregach Milicji Obywatelskiej w latach 1945-

73 , na różnych stanowiskach w tym

Kierownika Powiatowego Inspektoratu Ruchu

Drogowego .

 

Jako Emeryt w 1982 r bierzesz udział w

tworzeniu Klubu , a następnie Oddziału

Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych w

Kartuzach, gdzie zostajesz Prezesem Zarządu

do 2007 r.

Jednocześnie Byłeś członkiem Zarządu

Wojewódzkiego.

 

Z chwilą włączenia Stowarzyszenia Emerytów

Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku do

Krajowego Stowarzyszenia Emerytów i

Rencistów Policyjnych pełniłeś funkcję

pierwszego wice prezesa Zarządu Koła w

Kartuzach.

 

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Uchwałą z

dnia 22 czerwca 2006 r. w uznaniu długoletniej

działalności i szczególnych zasług dla

Stowarzyszenia nadaje Alojzemu Arendt

Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia .

Na wniosek Zarządu Koła poparty Uchwałą

Zarządu Wojewódzkiego Kapituła Odznaki

Zarządu Głównego w Warszawie nadaje

Koledze Alojzemu Arendt Odznakę „ Za Zasługi

dla SEiRP z Dyplomem , a następnie Odznakę

„ Za wybitne osiągnięcia „ .

 

Kolega Alojzy zostanie w naszej pamięci jako

wybitny Działacz Stowarzyszenia na rzecz

integracji środowiska emerytów , za wkład

wniesiony w pomoc prawną przy ubieganiu się

przez innych emerytów o zapomogi socjalne, a

wreszcie za to , że inspirowałeś członków

Zarządu do aktywnej działalności domagając

się częstych spotkań i szerokiej dyskusji na

różne problemy nurtujące nasze środowisko.

 

Prowadziłeś kronikę z dziejów Policji Kartuskiej

, w której znajdują się zdjęcie od 1920 r.

 

Byłeś wymagającym , dbającym o dobre imię

Policji , niekiedy kontrowersyjny , ale można

powiedzieć , że Byłeś Ojcem Stowarzyszenia w

Kartuzach i Pan Bóg zabrał Cię do Siebie , a

ostatnią drogę odbywasz w Dzień Ojca.

 

Kolego Alojzy - spoczywaj w spokoju.

 

                             

 

 

                                 

 

                            

 

 

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET