Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     : SEiRP nadal posiada status organizacji pożytku publicznego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

: SEiRP nadal posiada status organizacji pożytku publicznego

Temat: SEiRP nadal posiada status organizacji pożytku publicznego

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji Prezesa ZG SEiRP – Antoniego
Dudy, uprzejmie informuję, że w wykazie organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
2019 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 688,   z późn. zm. zaktualizowanym przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum w dniu 11 lutego 2020 roku, pod pozycją 1067 znajduje
się następujący zapis:
„1067. 0000043188  8512442679    STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH    MAZOWIECKIE    M .ST. WARSZAWA   M.  ST. WARSZAWA
WARSZAWA”
Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymania w 2020
roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok.

Link: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Uprzejmie proszę  o upowszechnianie tej informacji w mediach
elektronicznych i w każdy inny dostępny sposób.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

link do aktualnego wykazu OOP:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2019-rok_w_2020_roku_02_2020.pdf

pod poz. 1067 wykazu:

0000043188     ( numer OOP przynależny SEiRP ktory należy wpisywac w deklaracji PiT)
8512442679
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
MAZOWIECKIE
M.ST. WARSZAWA
M.ST. WARSZAWA
WARSZAWA

źródło:https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

A P E L

 

Koleżanki i Koledzy, Emeryci Policyjni i Członkowie Rodzin

pobierający świadczenia po bliskich, którzy odeszli z naszych

szeregów.

 

Wiele Koleżanek i Kolegów z naszego środowiska, zwłaszcza tych

najstarszych spośród nas, zmaga się bardzo często ze zwyczajną

biedą i chorobami, którym towarzyszą głębokie stany depresyjne.

Niestety, ostatnia nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej tylko ten

stan pogłębiła. Nierzadko borykamy się z traumą spowodowaną

obrzydliwym, zorganizowanym instytucjonalnie, hejtem i

poczuciem odrzucenia przez część społeczeństwa, któremu

zgodnie ze złożonym ślubowaniem, służyliśmy, także z

narażeniem życia.

 

W wyniku inkwizycyjnych, rygorystycznych decyzji emerytalnych

wielu z nas dotknęło drastyczne obniżenie poziomu życia, w

licznych przypadkach do granicy poniżej przetrwania

egzystencjalnego. Sytuacja w której zostaliśmy postawieni,

zmusza do dokonywania codziennych upokarzających wyborów,

odmawiania sobie i swoim najbliższym podstawowych zakupów

spożywczych, odchodzenia od półek sklepowych. Nie należą także

do rzadkości przypadki odchodzenia od okienka aptecznego bez

leków, na zakup których nas nie stać. W najgorszej, najtrudniejszej

sytuacji znajdują się nasze najstarsze Koleżanki i Koledzy, którzy

ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia nie są w stanie

podjąć pracy, a to właśnie setki z nich ma najniższe świadczenia.

Wszyscy znamy historie osób, które biedę i stres przypłaciły

własnym życiem. Mamy świadomość, że obecna sytuacja

polityczna nie zwiastuje poprawy, wprost przeciwnie, coraz to

nowe osoby otrzymują decyzje odbierające wypracowane

świadczenia.

 

Droga sądowa, budząca w pierwszych chwilach pewne nadzieje,

została skutecznie zablokowana i pomimo wypracowania

profesjonalnych modeli postępowania – sprawy większości z nas

pozostają w zawieszeniu.

W tej sytuacji, jako ludzie pochylający się nad wnioskami o

pomoc i wsparcie, czujemy się w obowiązku zaapelować do

Szanownych Koleżanek i Kolegów o pomoc tym spośród nas,

którzy są najsłabsi, często wręcz bezradni. Pomóżmy im przeżyć i

przetrwać.

 

A przecież nie tylko Ci, którym obniżono świadczenia, nie ze

swojej winy popadają w tarapaty finansowe z powodu chorób czy

innych zdarzeń losowych. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Policyjnych ma na co dzień kontakt z wszystkimi potrzebującymi i

stara się, na ile to możliwe, pomóc i wesprzeć.

 

Dlatego zwracamy się do Was – Koleżanki i Koledzy,

Sympatycy - pomóżcie nam pomagać. Przekażcie proszę

nasz Apel również członkom rodzin, znajomym i

przyjaciołom.

 

Wszystkie środki z 1% pochodzące z odpisu na organizację

pożytku publicznego, którą jest Stowarzyszenie Emerytów i

Rencistów Policyjnych, co do ostatniej złotówki, przeznaczone są

dla osób w skrajnie trudnej sytuacji. Nawet 1 grosz z tej puli nie

będzie przeznaczony na żaden inny cel.

Zapewniamy, że nasze Stowarzyszenie wszystkie

uzyskane środki przeznacza w całości dla emerytów

policyjnych, rencistów policyjnych i rodzin Koleżanek i

Kolegów, z którymi jeszcze nie tak dawno wspólnie

służyliśmy Ojczyźnie.

 

Dlatego w tych trudnych chwilach prosimy o solidarność i empatię.

Propagujmy i popularyzujmy ideę SEIRP jako Organizacji Pożytku

Publicznego

Komisja d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/

Zarządu Głównego SEiRP

 

Aby pomóc, wystarczy w PIT – OP

 

wpisać nasz numer KRS

 

 

0000043188.

 

Druki PiT - OP dostępne są w poprzedniej informacji dot. odliczenia 1% podatku dochodowego.

 

Usługa Twój e-PIT – prosta i przyjazna,

pozwala na elektroniczne zadeklarowanie 1% na rzecz OPP

W nawiązaniu do dotychczasowych informacji i apeli informuję, że już od dzisiaj – 15 02 2020 roku, podatnik nie musi samodzielnie wypełniać formularza PIT. Zrobił to za każdego z nas Urząd Skarbowy. Nasz PIT jest dostępny w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Adres elektroniczny portalu:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Do zalogowania niezbędne są:

- PESEL podatnika,

- Przychód za rok 2018,

- Przychód za rok 2019

Po zalogowaniu do tego portalu należy sprawdzić poprawność danych i zaakceptować je i przed wysłaniem wpisać we właściwą kolumnę dane Organizacji Pożytku Publicznego – w naszym przypadku – STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH - KRS0000043188

To bardzo prosta procedura. Kilka minut wystarczy, żeby przeprowadzić całą operację sprawdzenia poprawności naszego PIT, wypełnienia danymi OPP, akceptacji i wysłania.

Zachęcamy do korzystania.

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET