Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Biuletyn informacyjny ZG SEiRP Nr 5 (143) Maj 2024    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn informacyjny ZG SEiRP Nr 5 (143) Maj 2024

Spis treści:
Ekwiwalent – cierpliwie  
czekamy...........................................4

Ustawa represyjna - spotkanie z przedstawicielkami kierownictwa Zakładu

Emerytalno-Rentowego MSWiA i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji............................................................................7
Dwie emerytury – najnowsze informacje................................10
Porządek obrad posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP
w dniu 11 czerwca 2024 roku w Warszawie /projekt/.............19
Infoteka nr 82......................................................................... 21
Posiedzenie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów I Rencistów Policyjnych w Gdańsku Z/S w Gdyni... 28
Wycieczka Koła SEiRP w Leżajsku do Jarosławia i Bolestraszyc......................30
Festyn „Świadomy i sprawny senior” Koło Nr 31 SEiRP w Siemianowicach
Śląskich..............................................................................................................31
Program Ubezpieczenia „SEiRP 2019”........................................................ ....34
Olsztyński Biuletyn Informacyjny
(177 i 178)....................................................................................................... 37

żródło:

https://seirp.pl/biuletyny/biuletyn-informacyjny-zg-seirp-2/

link do pobrania:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/bi-5-143-maj-2024.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET