Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     W Wejherowskim Kole SEiRP jest już po wyborach!    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

W Wejherowskim Kole SEiRP jest już po wyborach!

W Wejherowskim Kole SEiRP jest już po wyborach!

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 15 marca 2014 roku o godz.11.00 w świetlicy miejscowej komendy powiatowej Policji. W walnym zebraniu na ogólną liczbę 38 członków uczestniczyło 20 członków, pozostali z przyczyn zdrowotnych i warunków pogodowych nie uczestniczyło.

Jak wspomniano na wstępie w zebraniu uczestniczyło 20 członków. Wymagane kworum dla ważności wyborów w pierwszym terminie zebrania to 19+1.

Zebraniu przewodniczył kol. Janusz Malek, który przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty. Prezes ustępującego Zarządu kol. Waldemar Nowoczyn przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za okres kadencji, zaś przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Maria Paruzel w sprawozdaniu wysoko oceniła działalność finansową Zarządu wnioskując o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Walne Zebranie przyjęło z pełną akceptacją wszystkie przedstawione sprawozdania oraz udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

W trakcie dyskusji omówiono aktualną sytuację środowiska emeryckiego, projektów zmian przepisów, odpisów 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

W ostatniej części zebrania wybrano nowe władze Koła. Do Zarządu weszli koledzy Waldemar Nowoczyn – prezes, Marek Żukowski – wiceprezes,Władysław Szreder - sekretarz,Teresa Burzyńska - skarbnik, oraz Hubert Skrzypczak, który został członkiem. Wybrano też komisję rewizyjną w składzie Maria Paruzel - przewodnicząca, Czesław Makowski i Marian Golonka -członkowie. Delegatami na zjazd wojewódzki zostali Henryk Kaźmierski i Marek Żukowski.

Po zamknięciu obrad Walnego Zebrania członkowie Koła w miłej atmosferze przy kawie i cieście w dalszym ciągu dyskutowali nad działalnością Koła i Stowarzyszenia, przyszłymi planami i zadaniami, które winne zaowocować integracją środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin oraz wspomnieniami nie tak dawnych lat służby.

Zdjęcia i tekst

Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET