Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER dot.udostępnienia informacji publicznej n.t. wydanych decyzji    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER dot.udostępnienia informacji publicznej n.t. wydanych decyzji

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER


W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w ustawowym terminie 30 dni.

 

link do wystąpienia:(skopiuj i wklej do przeglądarki)

https://www.fssm.pl/wniosek-fssm-rp-do-dyrektora-zer


Projekt i wykonanie: InforpolNET