Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

W związku z wprowadzeniem na terenie Kraju stanu zagrożenia epidemicznego               

 

1. - Stanowisko ZG SEiRP

 Szanowni Państwo!

W związku z pytaniami, stosownie do dyspozycji Prezesa ZG SEiRP
uprzejmie informuję, że Statut SEiRP nie nakłada obowiązku odbycia
zebrań w Kołach do 31 marca. A zatem przy organizacji tych zebrań należy
się kierować zdrowym rozsądkiem i zaleceniami władz państwowych
dotyczących ochrony przed rozprzestrzenianiem koronawirusa, zwłaszcza
odnoszącymi się do ludzi w zaawansowanym wieku.

Z życzeniami dobrego zdrowia!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

2.- Decyzja Prezydium Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.

Od dnia 17 marca 2020 r do odwołania zawiesza się  dyżury pełnione w siedzibach SEiRP Okręgu Słupskiego.

 

Henryk Znaniecki - rzecznik Z.O. 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET