Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie sprawozdawcze koła nr 4 w Bytowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze koła nr 4 w Bytowie

Zebranie sprawozdawcze koła nr 4 w Bytowie

 

                          W dniu 22 marca 2019 r, w świetlicy KPP w Bytowie, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze koła nr 4 podsumowujące działalność koła w minionym 2018 roku. W zebraniu, z ramienia ZO SEiRP w Słupsku, uczestniczył v-ce przewodniczący Zarządu Okręgowego i zarazem rzecznik kol. Henryk Znaniecki.

                           Przewodniczący koła kol. Leszek Turowski otwierając zebranie uczcił minutową ciszą członków którzy odeszli na wieczną służbę. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania planu oraz sprawozdania finansowego i wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła.

                         W toku dyskusji przyjęto w głosowaniu uchwałę podwyższającą roczną składkę do wysokości 50 zł tworząc w ten sposób własny fundusz koła na finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Zebranie zakończono przyjmując plan pracy na 2019 rok.

                      Na podkreślenie zasługuje prowadzenie w kole Księgi Pamiątkowej, dokumentującej działalność koła.

                                  

 

Tekst i zdjęcia:  rzecznik ZO SEiRP w Słupsku

 Henryk Znaniecki

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET