Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zmarł Ryszard Marszałek-Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zmarł Ryszard Marszałek-Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolejny członek Stowarzyszenia odszedł z naszych  szeregów na wieczną służbę!

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 lutego 2017 r w wieku 88 lat, zmarł Ryszard Marszałek, inicjator, współzałożyciel i długoletni Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z/s w Gdyni. Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.


 Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Komunalnym na ul. Witomińskiej Gdyni w dniu 10 lutego 2017 r o godz. 12.30
Wystawiono urne w Kaplicy cmentarnej o godz. 12.oo 


Część jego pamięci!

                                                       


                   Jan Pietruszewski
Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

Ostatnie pożegnanie wygłoszone na cmentarzu.

 Gdynia, dnia 13 lutego 2017r


                                    Kapitan w st. spocz. Ryszard Jan Marszałek


W dniu 3 lutego 2017 roku zmarł Kapitan w st.spocz. Ryszard Marszałek honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRPw Gdańsku z/s w Gdyni.
Ryszard służył w organach zapewniających ład i porządek publiczny od 1958 r. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji związanych z zwalczaniem przestępczości i nieprawidłowości. Był jednym z Nas, któremu było żyć i działać dla społeczeństwa, dla Kraju w trudnym okresie transformacji. Nigdy nie utracił swej godności, poczucia obywatelskiego i patriotycznego. Służył Ojczyźnie w tym, co było i jest obegnie największym zagrożeniem, zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego. 
Po przejściu w stan spoczynku angażował się w sposób szczególny w społeczną działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych. To on wspólnie z nieżyjącym już Kapitanem Antonim Dermontem i innymi kolegami w latach, 1982 jako jedni z pierwszych w Kraju utworzyli organizację Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych na terenie naszego województwa. Dzisiaj ono istnieje, jako Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku.
Jego zasługi zostały dostrzeżone nie tylko w awansach służbowych, ale również w wyróżnieniach Go odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Za wieloletnią i bezinteresowną działalność na rzecz Stowarzyszenia Prezydium Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie w 2001 roku nadało Mu odznakę " Za Zasługi z Dyplomem". Również Statut Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Był człowiekiem skromnym unikającym rozgłosu, ale wśród członków cieszył się ogromnym uznaniem i poważaniem. Odszedł człowiek bardzo oddany Stowarzyszeniu.


                                                    Cześć jego pamięci !
                               Mikołaj Durzyński -prezes SEiRP Koła Gdyńskiego

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET