Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Ustawa dezubekizacyjna 2016 rok    /     Wzory Pozwów    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wzory Pozwów

Wzory Pozwów

Linki do wzorów pozwów (Word):

Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 roku

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/1_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc

Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 rokiem

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/2_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc

Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed i po 1990 roku

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc

Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 rokiem

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/4_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc

Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę przed i po 1990 roku

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/5_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc

Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 rokiem

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/6_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc

Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 roku, zaś przed 1990 rokiem pełnili służbę wojskową

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/7_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc

 

Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 roku,

zaś przed 1990 rokiem pełnili służbę wojskową

 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/8_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc

Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 roku, zaś przed 1990 rokiem pełnili służbę wojskową

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/9_wz%C3%B3r%20FSSM%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc

wzór z Łodzi obniżenie emerytury

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/10.%20WZ%C3%93R%20%20z%20%20%C5%81ODZI%20%20%20ODWO%C5%81ANIE%20obni%C5%BCenie%20emerytur%20projekt%20ostateczny.doc

wzór z Olsztyna obniżenie emerytury

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/11.%20ODWO%C5%81ANIE%20OD%20DECYZJI%20ZER-%20u%20do%20SADU%20-%20%20OLSZTYN%20(CZAJKA)%20wz%C3%B3r%20%202017%20.doc


Projekt i wykonanie: InforpolNET