Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Projekt regulaminu korzystania ze środków finansowych zebranych przez SEiRP jako O.P.P.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Projekt regulaminu korzystania ze środków finansowych zebranych przez SEiRP jako O.P.P.

Dzień dobry!

Stosownie do ustaleń przyjętych przez Prezydium ZG SEiRP w załączeniu
przesyłam projekt regulaminu korzystania ze środków finansowych
zebranych przez SEiRP jako Organizację Pożytku Publicznego zgromadzonych na koncie OPP - Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, z prośbą o wyrażenie w terminie do 28 lutego 2024 roku opinii na temat jego treści.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

link do projektu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/REGULAMIN%20DO%20KONSULTACJI.pdf

link do projektu nowego wniosku:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/WNIOSEK%20nowy.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET