Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyrok NSA dot.równoważnika za remont mieszkania    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyrok NSA dot.równoważnika za remont mieszkania

NSA: policjantom na emeryturze nie należy się zwrot wydatków za remont lokalu

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, według której emerytowani policjanci nie mają prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania służbowego. A postępowanie administracyjne wszczęte przez byłego funkcjonariusza kończy się umorzeniem.

W tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego napływały skargi od emerytowanych policjantów, którym sądy i organy administracyjne odmawiały przyznania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania. Skarżący powoływali się na orzeczenia, które były pozytywne dla innych funkcjonariuszy.
Podstawa odmów był uchylony w styczniu 2006 roku paragraf 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 28 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont przyznanego lokalu.

Pytanie prawne skierowane do NSA przez Rzecznika Praw Obywatelskich poparł prokurator. Zdaniem prok. Prokuratury Generalnej Bożeny Kiecol w sytuacji pozostawania w obrocie decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego nie jest dopuszczalne wydawanie decyzji o odmowie przyznania takich kwot lub umarzanie postępowania.
Jednak innego zdania był NSA, który stwierdził w uchwale podjętej 25 listopada, że po wejściu w życie rozporządzenia z 28 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont przyznanego lokalu postępowania o zwrot równoważnika wszczęte przez emerytowanego funkcjonariusza podlega umorzeniu. Mimo pozostawania w obrocie prawnym decyzji w sprawie przyznania tego równoważnika.
W uzasadnieniu sąd podkreślił, że umorzenie postępowań w tej kwestii nie narusza praw nabytych funkcjonariuszy. Świadczenie wypłaty równoważnika pieniężnego nie odbywa się w sposób ciągły, ale wymaga każdorazowo, co roku złozenia oświadczenia. NSA rozdzielił dwie formy przyznania równoważnika: pierwsza to decyzja o przyznaniu, a druga to wypłata, czyli czynność materialno-prawna. Decyzję pierwszą podejmuje Komendant Głowny Policji, a drugą - właściwa jednostka. Jeśli z ustawy wykreślono przepis o prawie do równoważnika, to decyzje o jego przyznaniu tracą podstawę prawną i stają się niepraworządne - podkreślił prof. Roman Hauser.

(Sygnatura akt I OPS 9/13, uchwała 7 sędziów z 25 listopada 2013 r.)

źródło:  https://www.seirp.pl/aktualnosci


Projekt i wykonanie: InforpolNET