Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP WEJHEROWSKIEGO KOŁA     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP WEJHEROWSKIEGO KOŁA

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP WEJHEROWSKIEGO KOŁA    


Jak co roku w dniu 9 stycznia 2016 o godz.15.00   odbyło się spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami w restauracji "KREDENS" w Wejherowie, urządzonej w stylu retro, co sprzyja przyjaznej, domowej atmosferze. Otwierając spotkanie prezes kol. Waldemar Nowoczyn złożył życzenia noworoczne i sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za ubiegły rok i przedłożył plan zadań na 2016 r. a skarbnik kol. Teresa Burzyńska odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a potem złożyła sprawozdanie finansowe. Podjęto uchwały dot. zwiększenia składki członkowskiej oraz nagród dla członków Stowarzyszenia. 
 Spotkanie organizowane przez prezesa zarządu Koła kol. Waldemara Nowoczyna zaszczycili zaproszeni goście w osobach:
-  podinsp. Marcin Potrykus - I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie,
 - kol. Hieronim Brzozowiec i Erwin  Bruggemann -Wiceprezesi ZW SEiRP w Gdańsku  z/s w Gdyni i kol. Joanna Jarczak - skarbnik ZW Stowarzyszenia.
Spotkanie rozpoczęto przywitaniem gości oraz wręczeniem przyznanej przez ZG Stowarzyszenia medalu  "XXV-lecia powołania  SEiRP" zasłużonemu na rzecz Stowarzyszenia kol. Januszowi Malek.  Wyróżnienia dokonał wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Hieronim Brzozowiec  w towarzystwie  prezesa wejherowskiego Koła kol. Waldemara Nowoczyna. Odśpiewano 100 lat.
Miłym akcentem było wyróżnienie upominkami - zegarkami ściennymi z logo Stowarzyszenia zasłużonych dla Stowarzyszenia członków Koła wejherowskiego kol. kol. Teresy Burzyńskiej i Henryka Kaźmierskiego.
Wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec dziękując za zaproszenie w krótkim zarysie omówił sprawy związane z uroczystościami XXV -lecia powołania Stowarzyszenia a także spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji z seniorami Policji, zaś wiceprezes kol. Erwin Bruggemann przedstawił program wycieczek zaplanowanych w roku 2016 m. in. wycieczki do Bornholmu i Włoch. A skarbnik kol. Joanna Jarczak omówiła sprawy finansowe dziękując jednocześnie kol. Teresie Burzyńskiej - skarbnik Zarządu Koła wejherowskiego Stowarzyszenia za dobre prowadzenie działalności finansowej.
Złożono sobie życzenia Noworoczne łamiąc się opłatkiem i oraz wypiciu lampki szampana, a następnie przy muzyce, granej na gitarze przez członka Stowarzyszenia kol. Zbigniewa Pawłowskiego zaśpiewano kolędy. Po obiedzie, przy kawie i cieście przy udziale uczestników i zaproszonych gości śpiewano stare różne piosenki przy akompaniamencie gry na gitarze. Bawiono się w miłej, wesołej atmosferze do późnego wieczora. W spotkaniu uczestniczyło łącznie około 40 osób. 

Tekst i zdjęcia: Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET